Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Załatwianie spraw w urzędzie drogą elektroniczną

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie

Adres skrzynki ePUAP: /MBPHrubieszow/SkrytkaESP

Aby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie (wypełnić formularz umożliwiający złożenie wniosku) konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne. Jeśli chcesz założyć konto kliknij TUTAJ. Instrukcje użytkowania platformy ePUAP znajdują się dostępne są na platformie ePUAP.

Wszystkie dokumenty elektroniczne przesłane na ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ muszą zostać opatrzone (podpisane) ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes (za wyjątkiem wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który nie musi być podpisany) lub profilem zaufanym ePUAP. Do wniosków możliwe jest dołączenie załączników.